20 Bijbelquizvragen en antwoorden voor jongeren in Ghana

FEITEN EN LIFEHACKS

De Bijbel is een heilig boek dat christenen gebruiken om meer te weten te komen over hun schepper en wat er van hen als christenen wordt verwacht. Afgezien van het feit dat de bijbel een heilig boek is, wordt het ook een geschiedenisboek genoemd omdat het voornamelijk gaat over de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Niet iedereen heeft het vermogen om alles wat de bijbel bevat onder de knie te krijgen. Er zijn echter verschillende methoden die mensen gebruiken om vertrouwd te raken met de bijbel. Een van de methoden die Christian gebruikt om de bijbel onder de knie te krijgen, is door middel van bijbelquizvragen en -antwoorden, geheugenverzen en nog veel meer. Hieronder vindt u enkele bijbelquizvragen en antwoorden die u zullen helpen om meer over de bijbel te weten te komen.  bijbelquizvragen en antwoorden voor jongeren
Bron: Pinterest

Bijbelquizvragen en antwoorden voor kinderen

Er zijn talloze bijbelquizvragen en antwoorden voor kinderen die u tijdens zondagsschoolsessies of thuis kunt gebruiken om de herinnering aan uw kleintjes op te frissen. Hieronder vindt u enkele van de eenvoudige bijbelquizvragen en antwoorden die u zou moeten weten.Lees ook

Ik sliep altijd in mijn auto met slechts $ 35 - Steve Harvey vertelt hoe hij in de video worstelde; raakt fans in hun gevoelens

LEES OOK : Ghana verpleegkundig interviewvragen en hun antwoorden 20181. V. Wat voor vogels zond Noach uit de ark?

A. Een duif en een raaf.

2. V. Wie was de vrouw van Boaz?A. Ruth.

3. V. Wat was het beroep van Zacheüs?

A. Hij was een tollenaar.4. V. Wat was Jezus' eerste wonder?

A. Hij veranderde water in wijn.5. V. Noem de rivier waarin Jezus werd gedoopt.

A. Rivier de Jordaan.6. V. Wat was het grootste geschenk van koning Salomo?

A. Wijsheid.7. V. Joseph had een broertje. Wat was zijn naam?

A. Benjamin.

8. V. Wat was de naam van de dame die Mozes in de rivier vond toen hij een baby was?

A. De dochter van Farao.

9. V. Wat was de naam van Abrahams neef met wie hij reisde?

Veel.

10. V. Wie waren de ouders van Kaïn en Abel?

Lees ook

70+ liedjes over de dood om u te helpen omgaan met het verlies van een dierbare

A. Eva en Adam

11. V. Hoeveel broers en zussen had Joseph?

A. Elf broers en een zus.

12. V. Hoeveel boeken heeft de Bijbel?

A. Het Oude Testament heeft 39 boeken, terwijl het Nieuwe Testament 27 boeken heeft. In totaal 66 boeken in de Bijbel.

13. V. Wie was de tweede koning van Israël?

Naar David.

14 V. Welk teken gaf God na de vloed dat bewees dat Hij de aarde nooit met een vloed zal vernietigen?

A. De zucht was een regenboog.

15. Waar ontving Mozes de tien geboden?

A. Op de berg Sinaï.

16. V. Wat gebeurde er met Lots vrouw toen ze nieuwsgierig werd en keek naar de verwoesting die plaatsvond in Sodom en Gomorra?

A. Ze veranderde in een zoutpilaar.

17. V. Noem de twee oudtestamentische mannen die met Jezus op de berg der verheerlijking verschenen.

Lees ook

Wie is de vrouw van Shemar Moore? Heeft de acteur een kind?

A. Het waren Mozes en Elia.

18. V. Hoe oud was Abraham toen Sara Isaak baarde?

A. 100 jaar.

19. V. Wie heeft Jezus verraden?

A. Judas Iskariot.

20. V. Wie heeft Goliath vermoord?

Naar David.

  bijbelquizvragen en antwoorden voor jongeren
Bron:SMYM

Algemene Bijbelquizvragen en antwoorden

Er zijn verschillende algemene bijbelquizvragen en antwoorden voor jongeren en volwassenen die mensen kunnen helpen meer over de bijbel te weten te komen. Hier zijn enkele van de algemene bijbelquizvragen en antwoorden die u zou kunnen gebruiken om u te helpen meer over de bijbel te weten te komen.

1. V. Wie was er getuige van dat Elia naar de hemel werd opgenomen?

A. Elisa.

2. V. Wie kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan?

A. Engel Gabriël.

3. V. Op welke leeftijd werd David tot koning van Israël gezalfd?

A. Op 30-jarige leeftijd.

4. V. Op welke leeftijd stierf Adam?

A. 130 jaar.

5. V. Welke taak kreeg Jacob om met Rachel te trouwen?

Lees ook

Zionfelix: 10 dingen die je moet weten over de blogger

A. Hij zou veertien jaar een dienaar van Laban zijn.

6. V. Hoe lang zat Jona in de buik van de walvis?

A. Hij bracht drie dagen en drie nachten door.

7. V. Noem de langste naam in de Bijbel.

A. Mahershalabashbaz.

8. V. Noem de eerste koning van Israël.

A. Saulus.

9. V. Wie was de vader van David?

A. Jesse.

10. V. Noem het instrument dat Simson gebruikte om de duizend Filistijnen in Lehi te doden.

A. Hij gebruikte het kaakbeen van een ezel.

11. V. Wie kondigde de geboorte van Zacharia aan?

A. Engel Gabriël.

12. V. Wat is de naam van de koning van Israël die voor de kortste tijd op de troon bleef en hoe lang was het?

A. Koning Zimri bleef zeven dagen op de troon.

13. V. Wat was de naam van Abrahams vrouw na de dood van zijn eerste vrouw?

A. Ketura.

14. V. Hoeveel zonen hadden Adam en Eva?

A. Ze hadden drie zonen namelijk: Kaïn, Abel en Seth

Lees ook

Adom FM-presentatoren - Volledige namen en foto's

15. V. Hoeveel mensen voedde Jezus met slechts vijf broden en twee vissen?

A. 5000 mensen.

16. V. Op welke leeftijd stierf Mozes?

A. 120 jaar.

17. V. Wat was de naam van de stad die door Kaïn werd gesticht?

A. Henoch.

18. V. Wie was de echtgenoot van Izebel?

A. Achab.

19. V. Noem de twee steden die in Genesis door God werden verwoest.

A. Sodom en Gomorra

20. V. Wie weigerde voor Haman te buigen?

A. Mordechai.

LEES OOK :Wat is Pasen? Betekenis, oorsprong en geschiedenis

Bijbelquiz vragen en antwoorden met referenties

  bijbelquizvragen en antwoorden voor jongeren
Bron: No Greater Joy Ministries

Er zijn verschillende bijbelquizvragen en -antwoorden met verwijzingen die u zullen helpen meer te weten te komen over wat de bijbel te bieden heeft. Hier zijn er een aantal.

1. V. Noem de laatste plaag die Egypte aanviel.

A. Het was de dood van de eerstgeborene. (Exodus 12:29)

2. V. Wat was het totale aantal apostelen dat Jezus koos?

A. 12. (Lukas 6:13)

Lees ook

Slimme vragen: test hoe slim je bent

3. V. Noem het soort boom dat Zacheüs beklom om Jezus te zien toen Hij Jericho binnenging.

A. Hij klom in een Sycamore Tree (Lukas 19:1-4)

4. V. Noem de eerste koning van Israël.

A. Saulus.

5. V. Welke houtsoort werd er gebruikt om de ark van Noach te ontwerpen?

A. Gopher Wood (Genesis 6:14)

6. V. Met wie in de Bijbel werd door een ezel gesproken?

A. Bileam. (Numeri 22:22-35)

7. V. Noem het langste hoofdstuk in de bijbel.

A. Psalm 119 die honderdzesenzeventig verzen heeft.

8. V. Wie waren de ouders van Jacob en Esau?

A. Isaak en Rebecca. (Genesis 25:19)

9. V. Noem het kortste vers in de Bijbel.

A. (Johannes 11:35) (Jezus huilde)

10. V. Op welke leeftijd was Adam toen hij stierf?

A. Honderddertig jaar. (Genesis 5:3)

11. V. Waar werd Mozes begraven nadat hij stierf?

A. Hij werd te ruste gelegd in het land Moab. (Deuteronomium 34:6)

12. V. Op welke leeftijd was Noach tijdens de zondvloed?

Lees ook

Geweldige blonde grappen oneliners: Top 250

A. Hij was 600 jaar oud. (Genesis 4:6)

13. V. Op welke leeftijd stierf Mozes?

A. 120 jaar (Deuteronomium 34:7)

14. V. Wie van Jozefs broers stelde voor dat hij in een put zou worden geworpen in plaats van gedood te worden?

A. Ruben. (Genesis 37:21-22)

15. V. Wat was de naam van de vader van Johannes de Doper?

A. Zacharia. (Lucas 1:13)

16. V. Wie waren de drie mensen die de eisen van koning Nebukadnezar niet gehoorzaamden?

A. Het waren Sadrach, Mesach en Abednego. (Daniël 3:19)

17. V. Noem de vijfde plaag die Egypte aanviel.

A. De dood van dieren. (Exodus 7-12 NBV)

18. V. Wie was de zuster van Aäron en Mozes in Exodus?

A. Mirjam. (Exodus 15:20)

19. V. Wie was de koning van Juda die met melaatsheid werd getroffen?

A. Uzzia. (2 Koningen 15:5)

20. V. Wat was Noachs grootste prestatie?

A. Hij bouwde het eerste altaar. (Genesis 8:20)

  bijbel quiz
Bron: stsquiz.com

LEES OOK :Truth or dare vragen voor geliefden

Algemene kennis Bijbelquiz vragen en antwoorden

Lees ook

Wie zijn de rijzende sterren in de muziekindustrie van Ghana?

Deze gids geeft je een lijst met algemene kennisvragen en antwoorden over de bijbel die je zou moeten weten.

1. V. Welk licht regeert de dag volgens de Bijbel?

Een zon.

2. V. Waarom werd de mens uit de Hof van Eden gezonden?

A. Hij at de verboden vrucht.

3. V. Noem de eerste zoon van Adam en Eva.

A. Kaïn.

4. V. Waar ging Kaïn heen nadat hij Eden had verlaten?

A. Hij vertrok naar het Land van Nod.

5. V. Noem de twee vrouwen van Lamech

A. Zillah en Ada

6. V. Wie werd in de Bijbel de moeder der volkeren genoemd?

A. Dat zul je zijn.

7. V. Noem het eerste dat door God is geschapen:

A. Licht.

8. V. Wat was de naam van de boot die Noh bouwde?

A. Een ark.

10. V. Op welke dag werden planten gemaakt?

Lees ook

100 strikvragen: ben jij geniaal?

A. Op de derde dag.

11. V. Aan wie werden de tien geboden door God gegeven?

A. Mozes.

12. V. Wie kreeg van zijn vader een jas in vele kleuren?

A. Jozef.

13. V. Noem de jongen die Goliath versloeg.

Naar David.

14. V. Wat was de naam van Jezus' vader en wat deed hij voor de kost?

A. Zijn naam was Joseph en hij was timmerman.

15. V. Noem de naam van de zee waar Jezus de storm tot bedaren bracht.

A. Het Meer van Galilea.

16. V. Wat is de andere naam voor zaligsprekingen?

A. De Bergrede.

17. V. Wie heeft Jezus verraden?

A. Judas Iskariot.

18. V. Noem de profeet die werd opgeslokt door een vis.

A. Jona.

19. V. Mozes had een broer. Wat was zijn naam?

A. Aäron.

20. V. Noem het vijfde gebod.

A. Eer je vader en moeder.